Վերադառնալ

Նոյեմբեր 2017 թ.

  1. Մենթոր դպրոցների գրանցում։
  2. Համագործակցող դպրոցների գրանցում։

Դեկտեմբեր 2017 թ.

  1. Տեղեկատվական սեմինար մենթոր դպրոցների ուսուցիչների համար։

Հունվար 2018թ.

  1. Առցանց սեմինար <Առցանց դասերի կազմակերպման գործիքներ> թեմայով։ 26/01/2018 ՆՈՐ

Փետրվար 2018թ.

  1. Տեղեկատվական սեմինար համագործակցող դպրոցների կոորդինատորների համար։
  2. Համագործակցող դպրոցների ցանցի ձևավորում։